foto: Michal Kobrle
20. 01. 2018 Železnice u Jičína, Café terasy
05. 04. 2018 Praha, Studio Paměť
14. 04. 2018 Turnov, Kavárna KUS